بیـــــــــــــــــاید یکم بخنـــــــــــدیم.........

سرِ کلاس اگه یه دختره عطسه کنه,
عکس العمل استادا:
عافیت باشه...
ایشالا خیره ...
دستمال برسونید...
یه آقا بخاری رو روشن کنه سریع...
آقا خب اون پنجره رو ببند یخ کردن همه!!!
منم کمبود محبت گرفتم عطسه کردم سر کلاس:
استادا: حماله کچل مجبوری وقتی مریضی میای همه رو مریض کنی؟؟؟
جلوی دهنتو بگیر دیگه یابو!!!
ایییییییش حالمون بهم خورد یه دستمال بگیر جلوی دهنت دیگ بی فرهنگ(اگه استادش خانوم باشه)
خب کصافطا منم آدمم دیگ توله سگ که نیستم اینطوری برخورد می کنید!!!

نیشخند

یکی از فانتزیای معکوسم اینه که یه روز که دارم تو خیابون راه میرم یهو ببینم یه دزد اسلحه شو گذاشته رو سر آنجلینا جولی میخواد زور گیری کنه منم سریع بپرم بینشونو باهاش درگیر شم یهو صدای شلیک شنیده شه بعده چند ثانیه هر دومون چشم تو چشم هم نگاه کنیم و یهو دزده بخوره زمین و جون بده بمیره بعد من داد بزنم : نهههههههه من نمیخواستم اینطوری شه و در همین حین پلیس از راه برسه و منو دستگیر کنه ....خلاصه تو دادگاه قاضی منو به قصاص محکوم کنه بعد با نا امیدی یه نگاه به خانواده ام میندازم می بینم همه دارن با استرس تخمه میخورن ,یه نگاه به خانواده مقتول میکنم می بینم خون جلو چشاشونو گرفته سریع اونورو نیگاه میکنم بعد به آنجلینا جولی نگاه میکنم که تو دلش میگه(عاخه اسکل به تو چه ربطی داشت ما داشتیم فیلم بازی میکردیم )خلاصه لحظه اعدام قاضی بهم میگه کچل آخرین خواسته ت چیه؟؟؟منم میگم آخرین خواسته ام اینه که اعدامم نکنین, بعد قاضی با همکاراش یه مشورت میکنه و با آخرین خواسته ام موافقت میکنه!!!
دوستان پرسیدن عباس جان اگه فیلم بود چیجوری شلیک کردی مرد؟؟
بعله سوال جالبیه ولی اونش به شما دیگ ربطی نداره!!!هههههه

نیشخند

+++اینم درد و دل از زبون یه دخترخانوم+++
پیاده از کنارت گذشتم، گفتی:" برسونمت خوشگله؟؟؟"سواره از کنارت گذشتم، گفتی:" برو پشت ماشین لباسشویی بنشین جوجه!!!
"در صف نان، نوبتم را گرفتی چون صدایت بلندتر بود /در صف فروشگاه نوبتم را گرفتی چون قدت بلندتر بود !!!.در سینما بازیگر موقع زایمان فریاد کشید و تو بلند گفتی:"زهرمار!!!
"در خیابان دعوایت شد و تمام ناسزاهایت،فحش خواهر و مادر بود!!!
تو ازدواج نکردی و به من گفتی زن گرفتن حماقت است من ازدواج نکردم و به من گفتی ترشیده !!!عاشق که شدی مرا به زنجیر انحصارطلبی کشیدی ،عاشق که شدم گفتی مادرت باید مرا بپسندد!!!
من باید لباس هایت را بشویم و اتو بزنم تا به تو بگویند خوش تیپ !!!
من باید غذا بپزم و به بچه ها برسم تا به تو بگویند آقای دکتر!!!
وقتی گفتم پوشک بچه را عوض کن، گفتی بچه مال مادر است وقتی خواستی طلاقم بدهی، گفتی بچه مال پدر است ..

نیشخند

نشون به این نشون که به دختره تو دانشگاه گفتم ایمیل داری برات جزوه بفرستم؟
گفت داداش کوچیکم زد با گلدون تو صفحش شیکست…
هیچی دیگه از اون به بعد لال شدم اصن

نیشخند
دقـــت کـــردیــن ! ادکــلــن یا عطـــری کـــه مــیزنیــم به لــبـــاس بعـــد نیــم ســاعــت بــوش از بیــن مــیره !

امـــــا! وقــتــی بــه دســت مـیزنــی تــا دو ، سـه ســـاعـت بـــوش مـیمـونه !
چــــرا ؟؟

نیشخند

یکی از فانتزیام اینه که با دوستام برم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ! ﺑﻌﺪ ﺗﻮی ﺑﺮﻑ ﻭ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﭘﺎﻡ ﺑﺸﮑﻨﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ! ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻢ ﺑﺮین ﻭ ﻣﻨﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺬﺍﺭین ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪین . . .
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﮕﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻮ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪین، به فکر من نباشین . . .
ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺑﺮﻥ ﻭ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬﺍﺭﻥ . . .
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﮔم شدﻥ ﻭ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﮐﻮهی ﻭﺣﺸﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺍﺭ میرسن به لبه ی یه پرتگاه و گیر ﻣﯿﮑﻨﻦ . . .
ﺑﻌﺪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﺑﯿﺎﺩ (به همراه اون اکوی تو کوهستان) ﻭ ﺷﯿﺮﻩ ﺑﯿﻔﺘﻪ زمین ﻭ ﭘﺸﺖ ﺍﻭﻥ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﻔﻨﮓ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯﺵ ﺩﻭﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻪ با ﯾﻪ
ﭘﺎﯼ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻭﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻡ. خورشید ﺑﻪ ﺭﻧﮓ نارنجی داره پشت سرم غروب میکنه. یه تف میندازمو میرم تو برف و بوران و مه شدید محو میشم!
آره میدونم. من باید اسکار میگرفتم ولی حقمو خوردن!
اصغر خدا ازت نگذره!

نیشخند

یارو آخر عمری بچه هاشو جمع کرد براشون وصیت کنه،
گفت فرزندانم با هم متحد باشین چون یک دست صدا نداره ؛
بعد بچه هاش همه بشکن زدن یارو ضایع شد آخر عمری :lol:

نیشخند

سلام
من هستم یک پولدار(پراید دارم...)
به هزار امید وآرذو رفتیم ی جفت کفشه دویست هزار تومنیه نایکه دارایه کپسول هوا در کف خریدیم ک راحت باشیم...عاغآ نآمیدمون کرده.!.
تف ک میکنیم رو زمین هر چی کفه کفشومیمالیم روش پاک نمیشه ه!!!!

نیشخند

مخاطب خاصم بعد ی هفته روز ولینتاین اس داده نوشته:
عشق به شکل پرواز پرنده ست .
بعدمن براش نوشتم عزیزم شاعر دقیقا ذکر نکرده چه پرنده ای.
لاشخور .کرکس یا جغد منظورش بوده شاید.
خوب بش گفتم نه.

نیشخند

دلداری غضنفر به زنش : مهم نیست که قشنگ نیستی قشنگ اینه که مهم نیستی

نیشخند

اقا ی راهکار جدید برا عید که کسی اجیل زیا نخوره روی همه ی اجیلا رو اسپری براق کننده بزنید اون وقت به محض خوردنoOمی شن.
خخخخخخخخخخخ

نیشخند

تــــــــــــــا حالا دقت کردین اینجــــــــــــــــا یک عالم جـــــــــــوک راجع به دهه 80 یی هـآ میخونین و میخندین ولی بعد بخواین برای یکی تعریــــــــــــــــــــــــف کنین هیچی یادتون نمیــــــــــاد ؟ :/
من کـــاربرد این فیل َ رو کشف کردم :
« وقتی شمـــــــــــا میخواین اون × صفجه رو بزنین چشمتون به اون می افتـه و با نگـاهش هرچی اینجــــــــــا خوندین رو از حـــــــافظتون پـــآک میکنه » :/
تعـــــــــداد لایک هـا = بهـــره هوشی من :دی

نیشخند

یارو تو خیابون محکم زد پشتم گفت: بــــَه چطوری داداش؟
گفتم: ببخشید میشناسیم همدیگه رو؟
گفت: بابا تو فیسبوک 5 تا دوست مشترک داریم !!!!!
ملت خط قرمز رو رد کردن بغران...

نیشخند

یه سوال ذهنمو خعیلی مشغول کرده؟؟؟
به نظرتون اگه این دنیا به کسی پولی بدهکار باشیم اون دنیا خدا چجوری ازمون میگیره - اگه به دلار حساب کنه چه خاکی تو سرمون کنیم...!؟

نیشخند

یکی هم باس به مامانا بگه مادر عزیزم اینترنت stop نداره که بزنم و بیام ناهار بخورم!
با تچکر

نیشخند

لذتــی کــه تــو پَرت کـــردن کــیســه زبــالــه از پـنــجــره تــو خیــابــون هســت ،
تــو داشــتــن گــوشــی بــرآورده کــنــنــده آرزو هــــــــــا "GLX" نــیــســت!!

نیشخند

آقا یه راهکار کشفیدم برا کسایی که میخان آجیل بخرن
قراره یه شرکتی پسته و فندق دهن بسته بصورت فراوان پخش کنه :D
شما هم میتونین بعنوان یه راهکار خوب و مفید توی خونه استفاده کنین :))))
حالا
مهموناتون :|:|:|:|:|
شما :)))))))
پسته ها =)))))

نیشخند

تنها جایی که بیشترین تمرکظ رو توش دارم توالت
شمام مسه منین عایا؟!

/ 21 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آسان رنک

سلام شما ميتوانيد با استفاده از سيستم پر قدرت ما بازديد و آمار سايت خود را به چند هزار در روز برسانيد افراد آنلاين خود را به شکل کاملا رويايي افزايش دهيد رنک و رتبه سايت خود را در گوگل و الکسا افزايش دهيد . همه اين خدمات کاملا رايگان! آسان رنک www.asanrank.ir

Elnaz

از بازدید کم وبلاگ یا وبسایتت ناراضی هستی؟ دیگه نگران نباشید ، به گروه بزرگ فارس لینک بپیوندید و هر روز بصورت کاملا رایگان 10000بازدید کننده دریافت کنید با عضویت در سایت و فعالیت روزانه میتوانید بصورت رایگان بازدید خود را افزایش دهید. کافیه فقط یک بار امتحان کنید. توجه: بعد از اینکه در سایت عضو شدید حتما لینک خود را ارسال کنید. http://www.bia2fars.ir

وحیدی

وقت سفارت امریکا در امارات ، ارمنستان ، ترکیه ، آذربایجان تکمیل فرم DS-160 021-88430317-88431781صونا پرواز

milad

با سلام شما رو به پورتال و انجمن جامع عاشقانه و تفریحی " دنا پاتوق" دعوت میکنیم . به تعدادی نویسنده مطالب سایت هم نیازمندیم درصورت تمایل با مدیریت سایت و تاپیک مربوطه در انجمن درخواست همکاری خودتون رو ارسال کنید خوشحال میشیم به جمع کاربران ما اضافه بشید و هم از مطالب استفاده کنید و هم در سایت و تالارگفتمان فعالیت کنید . با تشکر - میلاد مدیریت سایت DenaPatogh.com

ali porhasan

سلام وبلاگ زیبایی داری تبریک میگم به سایت من هم یه سری بزن یک پاتوق (ارتباط متفاوت با جهان امروز ) http://www.1patog.ir سیستم افزایش محبوبیت و بازدید http://www.plus.1patog.ir اگر مایل به تبادل لینک هستی http://www.link.1patog.ir اگه دوست داری در یک پاتوق نویسندگی کنی اعلام کن منتظرت هستم حتما بیا

آسان رنک

سلام شما ميتوانيد با استفاده از سيستم پر قدرت ما بازديد و آمار سايت خود را به چند هزار در روز برسانيد افراد آنلاين خود را به شکل کاملا رويايي افزايش دهيد رنک و رتبه سايت خود را در گوگل و الکسا افزايش دهيد . همه اين خدمات کاملا رايگان! آسان رنک www.asanrank.ir

فروشگاه کلکسیون

با اجازه ی نویسنده ی محترم وبلاگ: تزئينات خوشگل و تخصصی جشن نی نی ها و بزرگتر ها لوازم دكوری منزل انواع CD و DVD های آموزشی يادبود های نامزدی-عروسی و تولد بيسکوئيت و کيک و کاپ کيک های فانتزی انواع کارت دعوت و کارت پستال و کارت تشکرهای فانتزی عروسک های خارجی لوازم دکوری جهيزيه عروس و لوازم عقد ( جاحلقه ای، ست های زيبای عقد ... ) http://www.colecsion.com/

تبديل وبلاگ به سايت

سلام دوست عزيز ميدوني تا حالا چند بار کل وبلاگهاي سرويس دهندگان وبلاگ رايگان با کل اطلاعاتشون از بين رفته؟! ولي با داشتن وب سايت اختصاصي هيچ وقت خطر از بين رفتن اطلاعات و نوشته ها شما را تهديد نمي کنه. ميتوني يه وب سايت اختصاصي با آدرس اختصاصي داشته باشي. هم امکاناتش خيلي خيلي بيشتره ، هم ميتوني ايميل اختصاصي داشته باشي و .... توضيحات بيشتر تو اين صفحه هست: www.blog.webgar.com

نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]